TEVMOT Projesi Uluslararası Motor Zirvesine Katılım Sağladı

TEVMOT Projesi Uluslararası Motor Zirvesine Katılım Sağladı

HABER TARİHİ: 29 Ocak 2016
117 Kişi okudu

TEVMOT Projesi, Türkiye’de sanayinin enerji verimli üretim yapmasına ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere üretimde kullanılan bağımsız ve akuple 7.5 kW ve üzeri elektrik motorlarının verimli motorlarla değiştirilmesi ve elektrik motoru üreticileri ile nihai kullanıcıların teknolojik gelişiminin desteklenmesi amacına ulaşmak üzere çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu faaliyetlerden biri de uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirilmiş enerji verimli elektrik motorları için destekleyici politikaların oluşturulması sürecidir. Dolayısıyla, uluslararası tecrübelerin, uygulamaların ve politikaların takip edilerek projeye yansıtılması önem taşımaktadır.

Motor Zirvesi 2018 elektrik motoru sektöründe uluslararası platformda organize edilen en önemli etkinliklerden biridir. Kamu kuruluşları, motor, pompa ve fan üreticileri, makine teçhizat üreticileri, motor sistemleri kullanıcıları ve diğer ilgili taraflardan konu ile ilgili uluslararası uzmanları bir araya getiren Motor Zirvesi, işbirliği ağlarının kurulmasına katkı sağlamaktadır. Zirve ile verimli motor sistemleri, uluslararası standartların son durumu ve ulusal asgari gereklilikler, motor tahrikli sistemlerde (pompalar, fanlar, kompresörler) teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme gibi konularda 20'den fazla ülkeden gelen uluslararası katılımcılarla deneyim paylaşımı gerçekleşmektedir.

14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Zürih’te gerçekleştirilen Motor Zirvesi 2018’e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, TEVMOT Proje yönetim biriminden ve proje ortaklarından oluşan 16 kişilik bir heyet ile katılım sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, projenin uluslararası arenada görünürlüğünün artırılması ve bu yolla olası işbirliği fırsatlarının yaratılması amacıyla Zirve kapsamında “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi, (TEVMOT)” sunumu da gerçekleştirilmiştir. Zirve 2018, oturumlarda paylaşılan deneyimlerin dışında, uluslararası işbirliği açısından yeni imkânlar sağlamıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında hazırlanan “İmalat Sanayisinde Kullanılan Elektrik Motorları Envanteri Analiz Raporu”na göre sanayide hâlihazırda kullanılan ve verimsiz (IE0, IE1, Değişken Hız Sürücüsü Bulunmayan IE2) olarak nitelendirilen toplam 3.783.694 adet 7,5kW ve üzeri AC elektrik motorunun bulunduğu tahmin edilmektedir. Bahsi geçen verimsiz motorların tamamının yenilenmesi sonucu yılda yaklaşık 34 milyar kWh elektrik tasarrufu karşılığında ülkemiz ekonomisine yaklaşık 8,5 milyar TL katkı sağlanacaktır. TEVMOT Projesi ile enerji verimli motorlarla ilgili Envanter Analiz Raporunda dikkat çekilen piyasa dönüşümünün başlangıcının yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.ÜYE GİRİŞİ