Türkiye Makine Sanayi 2019 Vizyonu Sektörel Toplantısı

Türkiye Makine Sanayi 2019 Vizyonu Sektörel Toplantısı

HABER TARİHİ: 18 Ocak 2018
282 Kişi okudu

8 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan Türkiye Makine Sanayi 2019 Vizyonu Sektörel Toplantısı’na EMOSAD adına Dernek Başkanı Sn. İbrahim Yıldırım Bey katılım sağladılar.

EMOSAD adına yaptığı kısa konuşmada motor üretiminin artırılması ve enerji verimliliği vurgusu amaçlı olarak aşağıdaki konuları gündeme getirmiştir.

Daha önceki etkinlik ve sunumlarda da dile getirilen, enerji maliyetlerinin sanayici üzerindeki etkisini ve gelişmiş ülke kriterleri arasında gösterilen “motor üreten ülke” olabilmeyi referans göstererek; “Ülkemizde kullanılan elektriğin %36’sı elektrik motorları eliyle tüketiliyor. Bu nedenle burada verimli motor kullanımının özendirilmesine ihtiyaç var. Ülkemizde üretilmeyen motor tiplerinin üretilmeme nedeni teknik yetersizlik değil. Ana neden yatırım geri dönüşünün uzun olması. Ülkemizi bir motor üretim merkezi haline getirmek istiyorsak Türkiye dışındaki pazarlara ulaşım imkânı yaratmamız gerekiyor.” dedi.

Sözlerine sektörün aşağıdaki beklenti ve önerileri sıralayarak devam etti:

Verimli motor kullanımının artırılması için Makine Teçhizat Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmalı,
Ülkemizde üretimi olmayan motor tipleri, servo motor ve sürücüler için proje bazlı özel destek verilmeli,
İşletme ve fabrikaların enerji verimliliği karne uygulaması başlatılmalı,
Ofset anlaşmalarında alt yapı ve ArGe faaliyetlerinin, bilgi birikimi ve sürdürülebilirliği temin edecek yapıya evrilmesi gerekiyor,
Yatırım eşiği olan alanlarda test, doğrulama ve sertifikasyon konusunda devletin yatırımcı olması, savunma sanayi modelinin örnek alınması gerekiyor,
Avrupa’da sektörel bazda dağıtım ağı ve depo desteği verilmeli,
GTIP numaralarının Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmeli,
İhtisas Üniversite ve enstitüler know-how açısından önemi ve gerekli.ÜYE GİRİŞİ